T3-2017


  Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhân sinh khối rễ tơ cây Ké hoa đào (Urena lobata)

  Cao Minh Đại

  Vũ Thị Bạch Phượng

  Quách Ngô Diễm Phương


  Phân lập và tuyển chọn Lactobacillus spp. kháng Vibrio parahaemolyticus gây hội chứng chết sớm trên tôm tại Sóc Trăng

  Đỗ Thị Thanh Dung

  Võ Đình Quang

  Phan Thị Phượng Trang