T3-2017


  Mối tương quan về đặc điểm địa hóa đá mẹ với thành phần hóa học của dầu thô ở cấu tạo LD, Lô 15-1/05, bồn trũng Cửu Long

  Đỗ Ngọc Thanh

  Bùi Thị Luận 


  Đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Cần Giờ

  Lê Ngọc Tuấn 


  Vi tướng và môi trường trầm tích của đá vôi Hang Cây Ớt, Bình An, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

  Nguyễn Vĩnh Tùng


  General solutions of the theme “Light propagation in optical uniaxial crystals”

  Truong Quang Nghia

  Nguyen Tu Ngoc Huong


  Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính ống chuẩn trực đầu dò lên bề dày bão hòa trong phép đo gamma tán xạ

  Huỳnh Đình Chương

  Võ Hoàng Nguyên

  Lê Thị Ngọc Trang

  Nguyễn Thị Trúc Linh

  Trần Kim Tuyết

  Trần Thiện Thanh  


  Xây dựng biểu đồ phân bố aerosol tại Việt Nam trên cơ sở số liệu quan trắc LIDAR và phương pháp thống kê quỹ đạo ngược

  Nguyễn Thanh Bình

  Nguyễn Đình Hoàng

  Nguyễn Xuân Tuấn

  Đinh Văn Trung

  Vũ Thị Bích

  Vitali Kabashnikov


  Dẫn liệu bước đầu về đa dạng sinh học khu vực cửa An Hoà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

  Ngô Xuân Nam 


  Xử lý Cu2+ và Zn2+ trong nước thải xi mạ bằng phương pháp tách từ tính

  Lê Thị Xuân Thùy

  Hồ Hồng Quyên

  Nguyễn Thị Sao Mai


  Sử dụng chỉ thị microsatellite trong phân biệt cá trê lai (Clarias macrocephalus x C.larias gariepinus) với hai loài bố mẹ

  Dương Thúy Yên


  Các họ gene mã hóa protein vận chuyển kim loại ở cây họ Đậu (Fabaceae): II. Các gene mã hóa protein trao đổi cation (CAX)

  Cao Phi Bằng

  Lê Thị Vân Anh