T1-2017


  Xử lý nước thải chế biến cá da trơn bằng lồng quay sinh học yếm khí kết hợp lồng quay sinh học hiếu khí

  Lê Hoàng Việt

  Ngô Huệ Đức

  Nguyễn Hữu Thuấn

  Nguyễn Võ Châu Ngân


  Chế tạo vật liệu gốm thủy tinh SiO2-TiO2 pha tạp Yb3+ và khảo sát cấu trúc, tính chất quang

  Huỳnh Tất Thành  

  Trần Thị Thanh Vân


  Nghiên cứu mật độ chất lỏng bằng kỹ thuật gamma tán xạ

  Võ Thạch Trung Kiên

  Hoàng Đức Tâm

  Võ Hoàng Nguyên

  Huỳnh Đình Chương

  Trần Thiện Thanh

  Châu Văn Tạo


  Phát triển phương pháp phân tích toàn phổ FSA (Full Spectrum Analysis) cho xử lý phổ gamma tán xạ trên bê tông

  Lương Thanh Tùng

   Đỗ Trọng Viễn

  Huỳnh Đình Chương

   Nguyễn Thị Mỹ Dạ

  Trần Kim Tuyết

  Nguyễn Thị Trúc Linh

   Trương Thị Hồng Loan

   Lê Công Hảo

   Trịnh Hoa Lăng


  Thu nhận protein concentrate từ cá tra và ảnh hưởng của sodium chloride, sodium tripolyphosphate, sucrose, sorbitol lên độ giữ nước, độ hòa tan của protein concentrate cá

  Trịnh Khánh Sơn

  Nguyễn Thùy Linh

  Lê Trung Thiên

  Lê Thị Ngọc Hân


  Ultrasound-accelerated arylthiomethylation of indole via multicomponent reaction in water catalyzed by acetic acid

  Luu Thi Xuan Thi

  Pham Quang Vinh


  Thu nhận protein p24 được biểu hiện trong Bacillus subtilis và đánh giá khả năng gây đáp ứng miễn dịch trên chuột

  Trương Thị Tinh Tươm

  Phan Thị Phượng Trang

  Nguyễn Đức Hoàng


  Comprehensive analysis of chloroplast intron-containing genes and conserved splice sites in dicot and monocot plants

  Nguyen Dinh Sy

  Hunseung Kang


  Phân lập và nhận diện Agrobacterium rhizogenes có khả năng cảm ứng tạo rễ tơ trên cây Dừa cạn (Catharanthus roseus) in vivo

  Nguyễn Như Nhứt

  Bùi Văn Lệ


  Tìm hiểu sự tăng trưởng hành in vitro ở Lily Sorbonne

  Trần Thanh Thắng

  Trần Thanh Hương