Danh sách thành viên Hội đồng Ban biên tập Chuyên san KHTN


TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Trách nhiệm

1

GS.TS. Trần Linh Thước

Trường ĐHKHTN

Sinh học

Trưởng Ban

2

GS.TS. Nguyễn Hữu Anh

Trường ĐHKHTN

Toán học

Ủy viên

3

GS.TS. Lê Khắc Bình

Trường ĐHKHTN

Vật lý

Ủy viên

4

GS.TS. Dương Minh Đức

Trường ĐHKHTN

Toán học

Ủy viên

5

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu

Viện Hàn lâm KHCN VN

Vật lý

Ủy viên

6

GS.TS. Trương Đình Kiệt

ĐH Y Dược TP.HCM

Sinh học

Ủy viên

7

GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng

Trường ĐHKHTN

Hóa học

Ủy viên

8

GS.TSKH. Hồ Sĩ Thoảng

Tổng Công ty Dầu khí VN

Hóa học

Ủy viên

9

GS.TS. Võ Văn Tới

Trường ĐHQT

Kỹ thuật Y sinh

Ủy viên

10

GS.TS. Lâm Minh Triết

Viện MTTN

Môi trường

Ủy viên

11

GS.TS. Đặng Đức Trọng

Trường ĐHKHTN

Toán học

Ủy viên

12

PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi

ĐHQG-HCM

Môi trường

Ủy viên

13

PGS.TS. Hồ H Thùy Dương

Trường ĐHKHTN

Sinh học

Ủy viên

14

PGS.TS. Lê Văn Hiếu

Trường ĐHKHTN

Vật lý

Ủy viên

15

PGS.TS. Hà Thúc Huy

Trường ĐHKHTN

Hóa học

Ủy viên

16

PGS.TS. Nguyễn Hữu Phương

Trường ĐHKHTN

Vật lý điện tử

Ủy viên

17

PGS.TS. Đồng Thị Bích Thủy

Trường ĐHKHTN

KH máy tính

Ủy viên

18

PGS.TS. Trần Đan Thư

Trường ĐHKHTN

KH máy tính

Ủy viên


Thư ký Ban chuyên san

TS. Nguyễn Hoàng Chương

ThS. Nguyễn Thị Thảo

CN. Võ Thị Tâm Minh