Liên hệ

      Chuyên san Khoa học Tự nhiên - Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

      Phòng F103, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

      Email <chuyensankhtn@hcmus.edu.vn>

      Điện thoại 028 73089899 số nội bộ 1402