Thể lệ phản biện

Tải về bản thảo để phản biện

Tải lên bài phản biện

Mẫu nhận xét lần 1
Mẫu nhận xét lần 2

Khi chấp nhận đánh giá một bản thảo, người phản biện cần:

- Kiểm tra nội dung khoa học của bản thảo đúng với chuyên môn của bản thân để quyết định nhận phản biện hay từ chối phản biện bản thảo.

- Nêu rõ lý do khi từ chối phản biện bản thảo và giới thiệu người phản biện đúng chuyên môn nếu có thể.

- Kiểm tra sự xung đột quyền lợi với nhóm tác giả bản thảo khi chấp nhận phản biện bản thảo.

- Đảm bảo nguyên tắc phản biện kín, Không trao đổi nội dung phản biện với nhóm tác giả bản thảo trong thời gian phản biện cũng như khi đã kết thúc phản biện.

- Bản thảo phản biện không được sử dụng dưới mọi hình thức. Chi tiết của bản thảo cần được giữ bí mật trước, trong và sau khi công bố.

- Cần tránh những nội dung phản biện có hàm ý về việc chấp nhận hay không chấp nhận công bố bản thảo trong phần nhận xét bản thảo gửi tới nhóm tác giả. Quyết định công bố bản thảo thuộc về Ban biên tập chuyên san.

- Các ý kiến nhận xét, thảo luận, đề nghị của người phản biện trên bản thảo luôn hữu ích cho nhóm tác giả cũng như ban biên tập. Tuy nhiên, ý kiến chấp nhận/từ chối bản thảo sẽ được ban biên tập đưa ra dựa trên sự tổng hợp ý kiến của nhiều nguồn thông tin.

- Thời gian phản biện gửi lại kết quả cho chuyên san từ 2 đến 3 tuần tính từ ngày gửi, sau thời gian trên, Chuyên san không nhận phản hồi từ phản biện, chuyên san báo Ban biên tập và chuyển phản biện khác.

- Ngoài các tiêu chí đánh giá theo quy định, người phản biện cần đặc biệt lưu ý đến các vấn đề sau:

    1. Đạo văn: xem xét các hình thức đạo văn trên toàn bộ bản thảo, chú ý các phần Mở đầu, Kết quả và Thảo luận, các hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ của bản thảo.

    2. Dẫn chứng không đầy đủ: xem xét sự phân biệt rõ ràng giữa kết quả từ các nghiên cứu trước và kết quả thu được trong nghiên cứu hiện tại bằng các trích dẫn đầy đủ của nhóm tác giả.

    3. Gửi bài nhiều tạp chí: xem xét một phần nội dung bản thảo hoặc toàn bộ bản thảo đã được gửi đăng hoặc công bố trên các tạp chí khoa học khác.

    4. Xung đột lợi ích: xem xét đến các mối liên hệ về mặt thương mại, tài chính với nghiên cứu trong bản thảo. Ngoài ra, cần xem xét sự xung đột lợi ích giữa người phản biện và nhóm tác giả bản thảo.

- Bản nhận xét bản thảo khoa học được nhận xét theo mẫu nhận xét phản biện bài báo của chuyên san. Mẫu này được gửi đến phản biện qua email hoặc có thể tải về trên website của ban chuyên san.


In thể lệ phản biện