Thể lệ gửi bài


1. Thể lệ gửi bài

1.1. Yêu cầu về mặt nội dung

Công trình nghiên cứu gửi đăng trên Chuyên san KHTN thuộc Tạp chí Phát triển KH&CN phải có tính mới, thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ và chưa từng được đăng tải trên các tạp chí khoa học, sách xuất bản trong và ngoài nước. Tránh hiện tượng đạo văn trong công trình nghiên cứu gửi đăng. Các tác giả gửi đăng công trình nghiên cứu phải có đóng góp và trách nhiệm trong công trình gửi đăng.

*Công trình nghiên cứu gửi đăng trên Chuyên san KHTN thuộc Tạp chí Phát triển KH&CN bằng tiếng Việt có cấu trúc như sau:

Tiêu đề – Các tác giả và cơ quan trực thuộc – Tóm tắt – Đặt vấn đề - Vật liệu và Phương pháp – Kết qủa và Thảo luận – Kết luận – Lời cảm ơn (nếu có) – Tóm tắt bằng tiếng Anh – Tài liệu tham khảo.

*Công trình nghiên cứu gửi đăng trên Chuyên san KHTN thuộc Tạp chí Phát triển KH&CN bằng tiếng Anh có cấu trúc như sau:

Title – Authors and affiliation – Abstract – Introduction – Materials and Methods – Results and Discussion – Conclusion – Abstract in Vietnamese with author’s names and affiliation– References

TIÊU ĐỀ: sử dụng chữ in hoa. Tiêu đề cần ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ nội dung chính của công trình nghiên cứu.

CÁC TÁC GIẢ VÀ CƠ QUAN TRỰC THUỘC: Liệt kê họ và tên đầy đủ của các tác giả có đóng góp trong công trình nghiên cứu đi kèm với cơ quan công tác. Tác giả chính (corresponding author) được đánh dấu bằng ký hiệu * và có thông tin liên hệ đi kèm như email.

TÓM TẮT: Phần này nên được trình bày tối đa trong 300 từ. Phần tóm tắt nêu ngắn gọn phạm vi nghiên cứu của công trình và những kết quả đạt được. Phần từ khóa nêu 5 từ khóa của công trình nghiên cứu.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Các tác giả cần nêu những câu hỏi hoặc giả thuyết chính yếu cần giải quyết trong hướng nghiên cứu song song với việc giới thiệu các kiến thức có liên quan của hướng nghiên cứu. Điều quan trọng là các tác giả cần thu hút sự quan tâm của người đọc về chủ đề nghiên cứu trong công trình gửi đăng.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP: Các tác giả cần miêu tả rõ ràng các vật liệu được sừ dụng trong công trình nghiên cứu, giải thích cách thức chế tạo các vật liệu sử dụng. Mô tả các phương pháp nghiên cứu, giải thích các phương pháp đo lường và các phương thức tính toán, trình bày các tính toán thống kê để phân tích các số liệu. Các chữ viết tắt cần được giải thích đầy đủ.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: các kết quả cần được trình bày ở dạng văn bản với các hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ minh họa. Các tác giả tránh việc trình bày trùng lắp phần kết quả giữa dạng văn bản và các hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ. Phần Thảo luận giải thích ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu trong bối cảnh lý thuyết cũng như thực tiễn; làm sáng tỏ những phát hiện mới của công trình nghiên cứu; giải thích sự liên quan đến các công trình nghiên cứu khác; trình bày những hạn chế cần giải quyết và những đề xuất để giải quyết cho hướng nghiên cứu trong tương lai.

KẾT LUẬN: các tác giả cần nêu những kết quả mới trong nghiên cứu có liên quan đến những vấn đề đã được đề cập trong phần Tổng quan và Thảo luận.

LỜI CẢM ƠN: sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho nghiên cứu cần được liệt kê trong phần này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trình bày đầy đủ các các công trình nghiên cứu trước đó cho các trích dẫn trong bài báo.

1.2. Yêu cầu về hình thức

Bài soạn trên Microsoft Office Word, khổ giấy A4 (210 x 297 mm), không quá 8 trang, font: Times New Roman; bảng mã Unicode, nội dung bài viết được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.            

Tên bài báo: cỡ chữ 14, căn giữa.

Tên tác giả: cỡ chữ 11, chữ thường đậm (Title Case), căn giữa, cách trên 6 pt, single.

Cơ quan công tác: cỡ chữ 9, chữ thường, căn giữa, đánh số thứ tự  (1, 2, 3, 4…) theo số mũ ở trên.

Tóm tắt: cỡ chữ 10, chữ nghiêng, căn đều.

Từ khóa: cỡ chữ 10, chữ thường đậm nghiêng, căn trái, cách trên 3 pt, cách dưới 3 pt.

Định dạng nội dung: cỡ chữ 10, chữ thường đậm, căn trái, cách trên, 3pt, cách dưới 3 pt. Paragraph:  Before: 3 pt;  After:  3 pt; Line spacing: Single; Cách đầu dòng: 1 Tab=0,8cm

Tên các tiêu đề như: MỞ ĐẦU, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO: Times New Roman, cỡ 10, chữ in hoa đậm (UPPERCASE), căn trái, cách trên 3 pt, cách dưới 3 pt.

Tài liệu tham khảo: trình bày các loại tài liệu tham khảo theo hình thức như sau:

Tạp chí khoa học:

[1]. D.R. Kolev, K. Wakamori, M. Matsumoto, Transmission Analysis of OFDM-Based Services Over Line-of-Sight Indoor Infrared Laser Wireless Links, Journal of Lightwave Technology, 30, 23, 3727–3735 (2012).

Sách tham khảo:

[2]. V.V. Hùng, Đ.T. Dương., Phân loại vi khuẩn Lam ở Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 220 (1996).

Chương sách:

[3]. A.K. Biswas, Water for urban areas of the developing world in the twenty-first century. In: J.I. Uitto, A.K.E. Biswas, Water for Urban Areas: Challenges and Perspectives, United Nations University Press, Tokyo, 1-23 (2000).

Proceeding/Hội thảo/ Hội nghị/Báo cáo:

 [4]. Đ.V. Liệt, L.P. Toàn, D.H. Đẩu, Sử dụng hàm trọng lượng tuyến nhằm tăng cường độ phân giải trong việc phân tích tài liệu từ và trọng lực bằng phép biến đổi Wavelet, Hội thảo toàn Quốc của Hội Địa Vật lý Việt Nam, Vũng Tàu (2009).

 [5]. Đ.M. Hiệp, T.B. Nguyên, Nghiên cứu nhóm nấm Cordyceps ở Tây Nguyên và khảo sát tiềm năng ứng dụng của chúng trong y dược. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Hợp tác Khoa học Công nghệ & Phát triển bền vững Nông nghiệp Lâm Đồng – Tây Nguyên, 39 – 40 (2014).

Luận văn/ Luận án/ Đề tài:

Website:

[7].GLOBOCAN 2012, Estimated incidence, mortality and Prevalence Worldwide in 2012. [cited 2015 August 10th]; Available from: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx (2012).

Patent:

[8]. N.V. Anh, Kỹ thuật nhân tạo, Bằng phát minh sáng chế số 0267859, Việt Nam (2010).

Hình ảnh, bảng biểu

Bảng: Times New Roman, cỡ chữ 10, chữ thường, căn giữa,cách trên 3 pt, cách dưới 3 pt. Tên bảng đặt phía trên bảng, Tô đậm Bảng 1, Bảng 2...

Ví dụ:

Bảng 1. Kết quả khảo sát kháng khuẩn

Cao chiết

Nồng độ (mg/ml)

Đường kính vòng vô khuẩn (mm)

S. aureus

P. aeruginosa

E. faecalis

E. coli

Thô

(Ethanol 70%)

400

4,3 ± 1,2

2,0 ± 0,0

7,7 ± 1,5

-

200

2,3 ± 0,6

1,0 ± 0,0

4,3 ± 0,6

-

100

1,3 ± 0,6

-

-

-

50

-

-

-

-

Ether dầu hỏa

50

4±0

-

-

-

Ethyl acetate

100

5,7±0,6

-

-

-

Nước

200

2,7±0,6

-

-

-

Chứng dương

14,3±1,3

9,2±1

11,8±1,6

8,0±1,0

 

Hình: Times New Roman, cỡ chữ 10, chữ thường, căn giữa, cách trên 3pt, cách dưới 3 pt. Chú thích dưới hình, các chữ trong hình sử dụng cỡ chữ 8 – 9. Tô đậm

Ví dụ:


Hình 2. Kết quả kích thích tăng sinh nguyên bào sợi của cây ba chạc
2. Thủ tục gửi bài

Tác giả tải lên website Chuyên san KHTN một file gồm hai phần:

- Bản chụp giấy cam kết gửi bản thảo có chữ ký trực tiếp tác giả chịu trách nhiệm chính. Trong giấy cam kết này, tác giả cần đề xuất hai phản biện cho bản thảo.

- Bản thảo định dạng.docx theo đúng các quy định về hình thức trình bày bản thảo

Văn phòng không nhận các bản thảo không đúng theo các qui định trên.

Tác giả chịu mọi trách nhiệm về nội dung bài báo, tính chính xác trong các trích dẫn, đảm bảo tính hợp pháp, cam kết không mâu thuẫn, xung đột lợi ích, quyền, nghĩa vụ của tác giả từ lúc gửi bài báo Tạp chí cho đến thời gian sau này.

3. Mẫu bản thảo và mẫu giấy cam kết gửi bài:

* Mẫu giấy cam kết gửi bản thảo

* Bản thảo mẫu tiếng Việt

* Bản thảo mẫu tiếng Anh